RT 250 Digital

 
  • Device with wheels
  • Graphic Display b/w
  • Radar extension
  • Circular antenna
  • 50 stored protocols, 50 protocols storable in the internal memory

RT 250 Digital

<h1>RT 250 Digital</h1>

Giá Liên hệ
  • Mã SP: RT 250 Digital
  • Đánh giá
  • Số lượng mua0 đã mua
  • Số lượng
Technical specifications

Radarmed RT 250 Digital

Graphic b/w 240x128 Px Touch & Scroll
Pulsed peak power on 50 Ohm load 1600 W
Continuous peak power on 50 Ohm load 250 W
Stored protocols 50
Storable programs on the internal memory 50
Storable programs on the Smart Card 200

Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0

Sản phẩm cùng loại

Hyperthermia  Hyperthermia
Liên hệ